1 GEBRUIK VAN COOKIES
Deze website maakt gebruik van de volgende cookies: 1) functionele cookies en 2)
Analytische cookies.

 

1.1 Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoeft je niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze cookies is je voorafgaande toestemming niet nodig.

 

1.2 Analytische cookies
Deze cookies zijn nodig om onze website permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op je privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.

Deze website maakt gebruik van analytische-cookies van “Google Analytics”. De door Google Analytics verkregen informatie over het gebruik van deze website worden door de servers van Google Inc. te Amerika overgedragen en opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van deze website te analyseren, waarna deze (anoniem) gebruikt wordt om statistieken van deze website inzichtelijk te maken. Om je privacy te beschermen hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

• Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
• De laatste cijfers van je IP-adres zijn gemaskeerd waardoor Google geen inzicht heeft in je IP-adres;
• Er worden geen gegevens gedeeld met Google;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.
• Voor meer informatie over het Privacy beleid van Google Analytics verwijzen we jegraag naar de website van Google: http://www.google.com/analytics/tos.htm

 

1.3 Wijzigen cookie policy
Vluchteling aan zet kan wijzigingen aanbrengen in de cookie policy, zonder je daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld onze website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacy en cookie policy met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met eventuele wijzigingen van deze privacy en cookie policy.

Cookies

We use cookies to optimise this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “Yes, I agree”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.