Onze aanpak

Onze route naar succes

 
 

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben wij een succesvolle aanpak gerealiseerd die heeft geleid tot ruim 400 succesvolle integratietrajecten. Onze aanpak bestaat uit negen stappen die leiden tot de volledige zelfredzaamheid van de statushouder. De statushouder zelf zet de eerste stap. Dat is voor ons een basisvoorwaarde om ons integratietraject volledig te kunnen volgen. Door deze voorwaarde te stellen en maatwerk te bieden voor elke statushouder leidt onze aanpak tot bewezen succes voor gemeenten, werkgevers en de statushouders zelf.

step0

Ons doel: zelfredzaamheid

SCROLL NAAR ONDER VOOR MEER INFORMATIE

DE ROUTE NAAR SUCCES

step0

Een statushouder doorloopt verschillende stappen om zo zelfredzaam te worden in de Nederlandse samenleving.

Scroll naar onder om deze verschillende stappen uitgebreid te bekijken.

#1

Nederlandse Taal

step1

NEDERLANDSE TAAL

Leren en kunnen communiceren met anderen

Een goede taalbeheersing en goede communicatieve vaardigheden – mondeling en schriftelijk – zijn absolute voorwaarden om de weg te vinden in de maatschappij. Taal verbindt. Het beheersen ervan opent deuren naar werk, sociale contacten enzovoorts.

#2

Woonplek

step2

WOONPLEK

Onderdak en zo onderdeel worden van een buurt en de gemeenschap

Wonen betekent bij ons veel meer dan een dak boven je hoofd. Het betekent een bekend gezicht worden in de buurt en volwaardig onderdeel zijn van de lokale leefgemeenschap.

#3

Welzijn

step3

Begeleiding in diverse leefgebieden, waaronder zorg en maatschappelijke ondersteuning

Gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom maken we nieuwkomers wegwijs in het zorglandschap en kunnen zij desnoods rekenen op maatschappelijke ondersteuning.

#4

Sociaal contact

step4

SOCIAAL CONTACT

Conversaties met anderen voeren en vrienden maken

Van een gesprekje aanknopen in de supermarkt tot een bezoek aan vrienden of kennissen: sociale contacten zijn erg belangrijk voor de geestelijke gezondheid en hebben natuurlijk ook praktisch nut.

#5

Werk

step5

WERK

Het stimuleren van een snelle re-integratie. Ervaring opdoen en een aanvulling zijn voor het bedrijf

Werk en het inkomen daaruit is natuurlijk belangrijk om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar ook voor de maatschappelijke status, contacten met collega’s en zelfontplooiing. Daarom streven we ernaar een nieuwkomer zo snel mogelijk aan een stageplek (leerwerktraject), betaalde baan of vrijwilligerswerk te helpen. Zelfstandig ondernemerschap is een mogelijkheid die we serieus bekijken.

#6

(Bij)scholing

step6

(BIJ)SCHOLING

Doelgericht kennis uitbreiden door scholing en/of cursussen certificeringen behalen

Vaak was een nieuwkomer in het land van herkomst een vakman of expert op zijn vakgebied. We kijken naar de (bij)scholingsmogelijkheden om iemand zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

#7

Culturele bijdrag

step7

CULTURELE BIJDRAGE

Elkaar verrijken door middel van kennis, cultuur, normen en waarden.

Statushouders hebben de lokale cultuur veel te bieden. Van exotische gewoontes en gebruiken tot hun kookkunsten en kennis over het land van herkomst. We stimuleren daarom dat nieuwkomers de lokale cultuur verrijken vanuit hun eigen culturele achtergrond.

#8

Maatschappij

step8

MAATSCHAPPIJ

Een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse maatschappij zijn

Iedereen moet actief meedoen in de samenleving. Dat wil zeggen naar school gaan, werken, vrijwilligerswerk doen of (mantel)zorg verlenen. Dat is goed voor de maatschappij als geheel, maar ook voor het individu zelf.

#9

Ons doel: zelfredzaamheid

step9

ONS DOEL ZELFREDZAAMHEID

Op eigen benen staan en waardevol zijn voor onze samenleving

Het uiteindelijke doel van onze integratietrajecten is zelfredzaamheid: het zich zelfstandig kunnen redden op alle levensgebieden, eventueel met ondersteuning en zorg uit de eigen omgeving. Als iemand het even niet alleen redt, verlenen wij een stukje nazorg. Bijvoorbeeld door professionele hulp in te schakelen.

CONTACTEER ONS

WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER OVER VLUCHTELING AAN ZET!

Cookies

We use cookies to optimise this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “Yes, I agree”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.